دریافت گواهی زودتر از موعد

تاریخ ثبت: 1396/02/15

  احتراماً به استحضار میرساند آن دسته از شرکت کنندگان محترمی که نیاز به گواهی پذیرش مقاله خود قبل از کنفرانس دارند میتوانند پس از پذیرش مقاله از پنل کاربری خود -بخش خدمات نسبت به سفارش گواهی اقدام نمایند.


نظرات کاربران