چاپ مقالات کنفرانس توسط انتشارات بزرگ Scinzer کشور اتریش

تاریخ ثبت: 1396/02/15

  Scinzer Scientific Cooperation

 با کمال افتخار اعلام میدارد طی مذاکرات صورت گرفته برای نخستین بار در کشور امکان چاپ مقالات کنفرانس در کتب مجموعه انتشارات بزرگ و قدرتمند Scinzer کشور اتریش فراهم شده است. از مزایای مهم کتاب حاضر امکان چاپ چکیده و فول مقاله در آن میباشد و همچنین طی رایزنی های صورت گرفته امکان اعطای کتاب فیزیکی نیز به نویسندگان فراهم خواهد شد. برای درخواست چاپ در کتاب مذکور خواهشمند است از پنل کاربری اقدام نمایید. همچنین نظر به انگلیسی بودن این مجموعه مقالات خواهشمند است حدامکان مقالات خود را به انگلیسی ارسال نمایید.


نظرات کاربران