عدم امکان ویرایش مقالات پس از پذیرش

تاریخ ثبت: 1395/11/07

  نویسندگان محترم توجه نمایند، که پس از اعلام نتیجه داوری ودر صورت پذیرش مقاله، امکان هیچگونه تغییر یا ویرایشرا نخواهند داشت. بنابراین در صورت بروز مشکل لطفا تا پیش از قرار گرفتن مقاله در پروسه داوری، نسبت به اصلاح مقاله خود اقدام نمایید.

 

نظرات کاربران