ارائه گواهینامه پذیرش مقاله به محققان گرامی

تاریخ ثبت: 1395/11/07

احتراما به استحضار می رساند؛ دانشجویان دکتری، محققان و پژوهشگرانی که مقالات خود را جهت بررسی و داوری از طریق سایت به دبیرخانه همایش ارسال می نمایند، می توانند پس از پذیرش مقاله از سوی کمیته داوران و واریز هزینه ثبت نام، از امکان دریافت گواهی پذیرش مقالات به زبان فارسی یا انگلیسی، جهت ارائه به مراکز صنعتی و یا دانشگاهی استفاده نمایند.

این گواهی پس از انجام مراحل ارسال و ثبت نام نهائی مقاله، قابل دریافت خواهد بود.
 لازم به ذکر است، گواهی پذیرش با سربرگ و مهر همایش ارائه خواهد شد. در ضمن، گواهی نهایی بعد از برگزاری همایش ارسال می گردد.
 
با آرزوی موفقیت برای پژوهشگران گرامی
 
شورای سیاستگذاری کنفرانس

نظرات کاربران