لیست اخبار

تاریخعنوان
1396/02/26اعلام حمایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از کنفرانس
1396/02/15دریافت گواهی زودتر از موعد
1396/02/15تخصیص DOI به تمام مقالات چاپ شده و نمایه در پایگاه Crossref آمریکا توسط انتشارات Scinzer اتریش
1396/02/15چاپ مقالات کنفرانس توسط انتشارات بزرگ Scinzer کشور اتریش
1396/02/15انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران به جمع حامیان کنفرانس پیوست
1396/02/15انجمن اقتصاد انرژی ایران به جمع حامیان کنفرانس پیوست
1396/02/15انجمن مدیریت پروژه ایران به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
1396/02/15انجمن انفورماتیک ایران به جمع حامیان کنفرانس پیوست.
1396/02/15انجمن نجوم ایران به جمع حامیان کنفرانس پیوست
1396/02/15انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران به جمع حامیان کنفرانس پیوست
1396/02/10اعلام حمایت رسمی مرکز آموزش علمی- کاربردی شهرداری بشرویه وابسته به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستائی وزارت کشور
1396/02/10اعلام حمایت رسمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
1395/11/07ارائه گواهی بین المللی Euro Science Certificate از کشور انگلستان
1395/11/07عدم امکان ویرایش مقالات پس از پذیرش
1395/11/07هشدار نسبت به سرقت علمی
1395/11/07قابل توجه محققین و پژوهشگران گرامی
1395/11/07ارائه گواهینامه پذیرش مقاله به محققان گرامی
1395/11/07آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات